Answer

如仍未解决问题,欢迎关注“吕布科技”公众号咨询在线客服


吕布云轮套件包含哪些部件?
吕布云轮套件包含电机、电池、控制器、充电器、编好的车圈、内外胎、安装工具、说明书等。
标配版:部分车型含有线指拨;
高配版:有线指拨替换为无线蓝牙码表指拨